Gminny Ośrodek Kultury w Siennie

Klub rękodzieła artystycznego

Klub rękodzieła artystycznego

to zajęcia mające na celu rozbudzenie i rozwijanie zainteresowań rękodziełem. Pragniemy stworzyć miejsce spotkań  i przestrzeń do nauki, wymiany doświadczeń, pomysłów ale przede wszystkim zachęć do wspólnego spędzania czasu podczas rozwijania umiejętności manualnych.

Spotkania klubu odbywają się w każdy czwartek w  godz. 10:00-12.00.