Gminny Ośrodek Kultury w Siennie

Konkurs fotograficzno-plastyczny

Z okazji Dni Kultury Sienna zapraszamy do udziału w konkursie fotograficzno-plastycznym.

Na wasze zgłoszenia czekamy do 10 czerwca.

Regulamin konkursu fotograficzno-plastycznego.
 

Konkurs fotograficzno-plastyczny promujący walory Gminy Sienno

Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Siennie

Promowanie zabytków oraz atrakcji turystycznych gminy Sienno

Zachęcanie fotografików, malarzy i rysowników, mieszkańców oraz turystów do odkrywania na nowo ciekawych miejsc w gminie Sienno.

Przedmiotem Konkursu jest wykonanie fotografii, rysunków i obrazów  ukazujących krajobrazy, zabytki oraz inne cenne przyrodniczo, kulturowo lub turystycznie miejsca na terenie gminy Sienno.

Konkurs przewidziany jest dla osób w różnym wieku

Każdy uczestnik może nadesłać 1 pracę w technice rysunku, malarstwa – w min. formacie A4 lub fotografii w rozdzielczości – minimum 300 dpi, i rozmiarze maksymalnie do 7 MB

Warunkiem udziału w Konkursie jest złożenie wraz z pracami oświadczenia o posiadaniu praw autorskich osobistych i majątkowych do przekazywanych prac, w którym uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie prac w publikacjach, w tym elektronicznych, wydawanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Siennie, gminę Sienno oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie i w celu niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu. Oświadczenie osób niepełnoletnich musi być podpisane przez opiekuna prawnego. Tekst oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

NAGRODY

Fundatorem nagród będzie Gminny Ośrodek Kultury w Siennie.

TERMIN DOSTARCZENIA PRAC (osobiście, pocztą, pocztą elektroniczną)

10 czerwca 2020

na adres: Gminny Ośrodek Kultury w Siennie

ul. Rynek 19

27-350 Sienno

INFORMACJE DODATKOWE

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 15 czerwca 2020 r.   

Protokół pokonkursowy wraz z wynikami zostanie umieszczony na stronie internetowej www.gok.sienno.pl  Organizatora najpóźniej do 15 czerwca.

 Nie przekazujemy informacji laureatom konkursu o przyznanych nagrodach, należy śledzić informacje umieszczane na podanej stronie internetowej Organizatora oraz na facebook.

 

OŚWIADCZENIE

IMIĘ I NAZWISKO:

ADRES ZAMIESZKANIA:

ADRES, E-MAIL:

NR TELEFONU:

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem Konkursu fotograficzno-plastycznego promującego walory Gminy Sienno i akceptuję jego warunki. Oświadczam, że do złożonych przeze mnie w Konkursie prac posiadam pełne prawa autorskie osobiste i majątkowe.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z organizacją Konkursu fotograficzno-plastycznego promującego walory Gminy Sienno.

……………………………………………………………………………..…..

 

 

dodał: Martyna Kaczmarska
dodano: 2020.05.19 - 00:00

strona główna

Inne aktualności

2020.06.15 - 00:00

Rozstrzygnięcie konkursó

czytaj całość

2020.05.29 - 00:00

Dni Kultury Sienna

czytaj całość

2020.05.19 - 00:00

Konkurs literacko-plastyczny

czytaj całość

2020.05.19 - 00:00

Nasze zajęcia na YouTubie

czytaj całość

2020.05.03 - 00:00

229 rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

czytaj całość

archiwum aktualnościGminny Ośrodek Kultury w Siennie
ul. Rynek 19
27-350 Sienno

tel 48 3786 062

projekt i realizacja: web.Foto-Mathis.pl