Gminny Ośrodek Kultury w Siennie

Kulturalne wakacje

Gminny Ośrodek Kultury w Siennie zaprasza dzieci od 5- 6 r. ż. do udziału w tygodniowych blokach zajęć po 3 h dziennnie w terminach:
I. 10-14.07. 2017 r.
II. 31.07.- 4.08.2017 r.

 Karty uczestnictwa do pobrania w GOK i sekretariacie Urzędu Gminy.


PROGRAM ZAJĘĆ „KULTURALNE WAKACJE 2017”

 
Zajęcia prowadzone w okresie wakacyjnym będą obejmowały :
 
- zajęcia plastyczne
-zajęcia kulinarne
- zajęcia teatralne
- zabawy ruchowe
- gry i zabawy integracyjne
- zabawy z chustą klanza
- piesze wycieczki
- w przypadku zebrania dużej ilości chętnych również wycieczki autokarowe
 
Zajęcia odbywać się będą w dniach od poniedziałku do piątku
w godzinach 09.00-12.00
 
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć „Kulturalne Wakacje 2017” w przypadku zgromadzenia mniej niż 10 uczestników.
 
Opłata 25 zł obejmuje jeden tydzień zajęć,
w przypadku zgłoszenia dziecka na obydwa terminy należy dokonać opłaty 50 zł
Przy wpłacie na konto
Tytuł przelewu : Kulturalne wakacje 2017/imię i nazwisko dziecka

WARUNKI  UCZESTNICTWA:
    
1.            Przed zgłoszeniem udziału w zajęciach rodzice /opiekunowie/ winni zapoznać się
z       niniejszymi warunkami.
 
2.            Wypełniona i podpisana „karta  zgłoszeniowa” wraz z odpłatnością traktowana jest jako umowa pomiędzy organizatorem, a rodzicem /opiekunem/ dziecka.
 
3.            Dziecko umieszczone zostaje na liście uczestników zajęć po dostarczeniu „Karty Zgłoszeniowej” i wpłaceniu 25zł (opłata za obydwa terminy wynosi 50zł) do kasy GOK w Siennie lub przelewem na konto GOK w Siennie. Dane do wpłat:
BS Iłża f/Sienno
Nr konta: 76 9129 0001 0059 0560 1656 0003
 Tytułem: Kulturalne wakacje 2017/imię i nazwisko dziecka
 
Nie dokonanie w terminie wpłaty ( na 5 dni przed rozpoczęciem zajęć)  jest traktowane jako rezygnacja z winy uczestnika, ze skutkami wynikającymi z warunków uczestnictwa.
 
4.            Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania drobnych zmian w programie  /wynikłych z przyczyn od niego niezależnych, pogodowych, losowych itp./
 
5.            Uczestnik zajęć zobowiązuje się do przestrzegania wytycznych udzielanych przez prowadzącego zajęcia oraz ponosi odpowiedzialność materialną wobec organizatora  za szkody wyrządzone z jego winy.
 
6.            Niewykorzystanie przez  uczestnika z przyczyn leżących po jego stronie świadczeń objętych programem zajęć  nie może stanowić podstawy do obniżenia lub zwrotu odpłatności.
 
7.            Rezygnacja z udziału w zajęciach może nastąpić w formie  krótkiego pisemnego oświadczenia, a za datę przyjmuje się dzień jego otrzymania przez organizatora.
 
8.            W przypadku powtarzających się problemów wychowawczych organizator zastrzega
sobie możliwość dyscyplinarnego usunięcia uczestnika  z  zajęć bez zwrotu kosztów.
 
9.            Organizator odpowiada za prawidłowy, zgodny z programem przebieg zajęć oraz
odpowiedni poziom świadczonych usług.
      
10.          Organizator oświadcza, że opiekunowie posiadają odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą.
 

dodał: Angelika Moskwa
dodano: 2017.06.05 - 13:43

strona główna

Inne aktualności

2018.07.02 - 10:24

Kulturalne wakacje

czytaj całość

2018.06.12 - 00:00

Klub Filmowy PARTYZANT

czytaj całość

2018.05.29 - 09:24

Znakowanie rowerów

czytaj całość

2018.05.16 - 00:00

Siennieński Piknik Kulturalny

czytaj całość

2018.04.26 - 08:48

3 MAJA - KONCERT PATRIOTYCZNY

czytaj całość

archiwum aktualnościGminny Ośrodek Kultury w Siennie
ul. Rynek 19
27-350 Sienno

tel 48 3786 062

projekt i realizacja: web.Foto-Mathis.pl